Meer informatie over Omroep Maasduinen

Omroep Maasduinen

Publieke radio, televisie en internet maken voor de regio Noord-Limburg

Stichting LOGO (Omroep Maasduinen) heeft tot doel:

1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Gennep en Omstreken, hierna te noemen de gemeente;

2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen en dus geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente. 4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

Missie Omroep Maasduinen

De stichting heeft tot doel: 1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Gennep en omstreken, hierna te noemen de gemeente; 2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen en dus geacht kan worden van algemeen nut te zijn. 3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente. 4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

Activiteiten Omroep Maasduinen

Een uitgebreidere staat maken van Omroep Maasduinen door: - Toevoeging van enkele professionals. - Verbetering van zowel de radio als de televisie-uitzendingen met meer up-to-date nieuws. - Op de radio vaste discussie programma\'s neerzetten op gebied van sport, politiek en cultuur. - Op televisie meerdere malen per week een TV journaal en een dagelijkse varia uitzending uitzenden. (Internet is hierbij crossmediaal verweven met beide andere media.) - Dit scenario biedt inhoudelijk een interessante groei van de omroepactiviteiten op radio, televisie en internet. Dit houdt in dat de omroep een duidelijke meerwaarde heeft voor de informatievoorziening in Noord-Limburg, dat het een interessante samenwerkingspartner is en dat het voor onze vrijwilligers een uitdagende werkomgeving biedt.

Organisatie Omroep Maasduinen

STICHTING LOCALE OMROEP GENNEP EN OMSTREKEN

Bestedingen Omroep Maasduinen

Een uitgebreidere staat maken van Omroep Maasduinen door: - Toevoeging van enkele professionals. - Verbetering van zowel de radio als de televisie-uitzendingen met meer up-to-date nieuws. - Op de radio vaste discussie programma\'s neerzetten op gebied van sport, politiek en cultuur. - Op televisie meerdere malen per week een TV journaal en een dagelijkse varia uitzending uitzenden. (Internet is hierbij crossmediaal verweven met beide andere media.) - Dit scenario biedt inhoudelijk een interessante groei van de omroepactiviteiten op radio, televisie en internet. Dit houdt in dat de omroep een duidelijke meerwaarde heeft voor de informatievoorziening in de regio van Gennep, dat het een interessante samenwerkingspartner is en dat het voor onze vrijwilligers een uitdagende werkomgeving biedt.

Omroep Maasduinen logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Omroep Maasduinen opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 155,-

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op Omroep Maasduinen | geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Omroep Maasduinen opgehaald:

€ 95,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 41063751
RSIN Nummer: 800325850
GeefGratis Nummer: 7700